Prenájom priestorov

V prípade záujmu o prenájom obchodných alebo kancelárskych priestorov v budove LIVING centrum nás kontaktujte
telefonicky na +421 911 662 063 alebo emailom na info@living-centrum.sk.