Kontakt

Prenájom priestorov

Interaktívna mapa

Parkovanie

SLUŽBY

HADBÁBNY & spol.

Poslaním našej kancelárie je najmä zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a ostatnými právnymi subjektmi. Ďalej zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo podnikateľom. Spracúvame právne rozbory, poskytujeme právne rady, spisujeme listiny o právnych úkonoch, mimosúdne urovnávame spory, prípadne môžeme spravovať majetok klientov, tiež realizujeme ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je pomáhať klientom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy. Túto činnosť vykonávame v súlade Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri napĺňaní nášho poslania vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti s cieľom efektívne hájiť záujmy klienta.

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
9.00 – 16.00

Sobota
Zatvorené

Nedeľa
Zatvorené

Kontakt

Interaktívna mapa